Διαπραγμάτευση με servicer Λόφος Αξιωματικών (Περιστέρι Αττικής)