Διαπραγμάτευση με servicer Λιβίσι (Νέα Μάκρη Αττικής)