Διαπραγμάτευση με servicer Λεόντειος (Νέα Σμύρνη Αττικής)