Διαπραγμάτευση με servicer Λεφαντώ (Άνω Λιόσια Αττικής)