Διαπραγμάτευση με servicer Λαθούριζα (Βάρη Αττικής)