Διαπραγμάτευση με servicer Λαθέα – Αγία Τριάδα (Αχαρνές Αττικής)