Διαπραγμάτευση με servicer Κυπαρίσσι Ιστιαίας Ευβοίας