Διαπραγμάτευση με servicer Κριεζή (Αγία Μαρίνα Κρωπίας)