Διαπραγμάτευση με servicer Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης (Μονόλιθος)