Διαπραγμάτευση με servicer Κρατικός Αερολιμένας Πάρου (Αλυκή)