Διαπραγμάτευση με servicer Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας Καπετάν Κωνσταντακόπουλος