Διαπραγμάτευση με servicer Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων Βασιλεύς Πύρρος (Άγιος Ιωάννης)