Διαπραγμάτευση με servicer Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης Δημόκριτος (Απαλός)