Διαπραγμάτευση με servicer Κρανιά Μουζακίου Καρδίτσας