Διαπραγμάτευση με servicer Κρανιά Καμπουριανών Καρδίτσας