Διαπραγμάτευση με servicer Κρανιά Ελασσόνας Λάρισας