Διαπραγμάτευση με servicer Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας