Διαπραγμάτευση με servicer Κουνέλια (Χαϊδάρι Αττικής)