Διαπραγμάτευση με servicer Κουφός (Πεντέλη – Γέρακας)