Διαπραγμάτευση με servicer Κουφονήσι Κυκλάδων (Χώρα)