Διαπραγμάτευση με servicer Κοντογενάδα Κεφαλληνίας