Διαπραγμάτευση με servicer Κοντοχέρι – Σταυράμπολη (Αχαρνές Αττικής)