Διαπραγμάτευση με servicer Κολοκυνθού (Αθήνα – Περιστέρι)