Διαπραγμάτευση με servicer Κοκκινόβραχος Αφιδνών Αττικής