Διαπραγμάτευση με servicer Κόκκινο Λιμανάκι (Ραφήνα Αττικής)