Διαπραγμάτευση με servicer Κοιμητήριο (Άγιος Δημήτριος Αττικής)