Διαπραγμάτευση με servicer Κιτσοκώστα (Ελευσίνα – Μάνδρα)