Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Ραφήνα Αττικής)