Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Παλλήνη Αττικής)