Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Παιανία Αττικής)