Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Μεταμόρφωση Αττικής)