Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Μαρούσι Αττικής)