Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Κορωπί Αττικής)