Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Γέρακας Αττικής)