Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Χαλάνδρι Αττικής)