Διαπραγμάτευση με servicer Κέντρο (Ανάβυσσος Αττικής)