Διαπραγμάτευση με servicer Κεφαλάρι (Κηφισιά Αττικής)