Διαπραγμάτευση με servicer Καβούρι (Βουλιαγμένη – Βούλα)