Διαπραγμάτευση με servicer Κάβος Ισθμίων Κορινθίας