Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Βουλιαγμένη – Άγιος Παντελεήμονας (Βουλιαγμένη Αττικής)