Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Βούλα (Βούλα Αττικής)