Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Βασιλική Αιτωλοακαρνανίας