Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Σταμάτα – Σπάτα (Σταμάτα Αττικής)