Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Πεύκη (Πεύκη – Ηράκλειο)