Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Παπάγος (Παπάγος Αττικής)