Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Μπαλάνα (Παλλήνη Αττικής)