Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Μαστραντώνι Αχαΐας