Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Μακρινού Αιτωλοακαρνανίας