Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Λίμνη (Άνω Λιόσια Αττικής)