Διαπραγμάτευση με servicer Κάτω Κηφισιά (Κηφισιά Αττικής)